Manual Pengguna

Menu Carian terletak di penjuru kanan atas. Ia membantu pengguna mancari maklumat yang dikehendaki dengan mengikut langkah seperti berikut :

  1. Sila taipkan teks/perkataan tidak kurang daripada 5 patah perkataan supaya carian lebih efektif.
  2. Setelah menaipkan maklumat yang hendak dicari sila tekan butang 'ENTER' pada papan kekunci untuk membuat carian.
  3. Maklumat yang dicari akan dipaprkan selepas beberapa saat.
  4. Pengguna juga boleh memulakan carian yang lain pada paparan tersebut.