Kemudahan Cuti Umrah

Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 2017

  • Maksimum 7 Hari Cuti Tanpa Rekod sekali sepanjang rekod perkhidmatan.

  • Perkiraan tujuh (7) hari bagi maksud ibadah umrah bermula dari tarikh penerbangan sebenar.

  • Jika Cuti Umrah yang digunakan kurang tujuh (7) hari, baki cuti tidak boleh dibawa ke hadapan.

  • Sekiranya, tarikh penerbangan bermula pada hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am, 

          maka perkiraan tujuh (7) hari akan bermula pada hari bekerja berikutnya.