• Berita
  • Pengumuman
  • Perlaksanaan Kebenaran Pulang Awal 1 Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung

Perlaksanaan Kebenaran Pulang Awal 1 Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 11 TAHUN 2017

Pengawai wanita mengandung 5 bulan keatas dan pasangan penjawat awam dibenarkan ,tertakluk kepada Kelulusan Ketua PTJ(pengarah) dengan syarat tidak menjejaskan perkhidmatan.

         

  •            Tidak tertakluk kepada pengawai wanita yang bekerja shift.
  •            Pengawai lelaki yang mempunyai isteri yang bekerja sebagai penjawat awam,layak memohon setelah permohonan isterinya diluluskan.
  •            Tidak layak membuat Tuntutan Elaun Lebih Masa.
  •            Permohonan perlu dikemukakan melalui unit pentadbiran.