• Bukan Warga Negara
  • Caj Rawatan

Caj dan Bayaran

Caj dan Bayaran

CAJ WAD, PENDAHULUAN DAN BAYARAN

Bayaran pendahuluan (deposit) untuk masuk ke wad adalah berbeza dari seorang ke seorang bergantung kepada kelas wad.

Jika seorang pesakit yang dimasukkan ke wad & kemudiannya dipindahkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, hendaklah membayar semua caj rawatan mulai dari tarikh pesakit tersebut dimasukkan ke wad kecuali caj wad.

Jadual berikut menunjukkan caj dan bayaran deposit untuk warganegara Malaysia dan warganegara asing.

A. Wad Deposit

WARGANEGARA MALAYSIA

Kelas Wad

Perubatan

Pembedahan

Bersalin dan O&G

Kelas Pertama

RM 700

RM 1100

RM 800

Kelas Kedua

RM 200

RM 400

RM 350

Kelas Ketiga

RM 20

RM 30

RM 15

 

WARGANEGARA ASING

Kelas Wad

Perubatan

Pembedahan

Bersalin dan O&G

Kelas Pertama

RM 1400

RM 2200

RM 1400

Kelas Kedua

RM 600

RM 1000

RM 1000

Kelas Ketiga

RM 400

RM 800

RM 800

 

PESARA

Kelas Pertama - Katil 1

Kelas Pertama - Katil 2

Kelas Pertama - Katil 4

Kelas Kedua

PERCUMA

PERCUMA

PERCUMA

PERCUMA

Pendahuluan perlu ditambah apabila kurang daripada bil interim.

Wad deposit dan caj wad adalah berbeza dari seorang ke seorang bergantung kepada jenis penyakit dan jenis kelas wad. Simpan slip deposit anda untuk menuntut kembali pulangan daripada caj akses selepas anda keluar dari wad.

 

B. Caj Wad

KELAS

CAJ BAYARAN HARIAN WAD

1

Awam / Swasta

Kerajaan / Pesara

Warga Asing

RM 80.00 - Katil 1 
RM 40.00 - Katil 2 
RM 30.00 - Katil 4/ lebih

PERCUMA
PERCUMA
PERCUMA

RM160.00
RM115.00
RM80.00

2

RM 20.00

PERCUMA

RM60.00

3

RM 3.00

PERCUMA

RM40.00

Pekerja Kerajaan yang dimasukkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, akan dikenakan bayaran sesuai dengan kadar masyarakat / sektor swasta dan perlu membayar jumlah deposit penuh.

 

C. Caj Perubatan

KELAS WAD

Bayaran Harian setiap Pesakit

Waraganegara Malaysia

Kerajaan / Pesara

Warga Asing

1

10

Caj Percuma

10.00

2

5.00

3

Percuma

Nota:
Jika seorang pesakit yang dimasukkan ke wad & kemudiannya dipindahkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, hendaklah membayar caj wad pada peringkat kelas yang lebih tinggi.