• Mengenai Kami
  • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 PIAGAM PELANGGAN

 Sekurang-kurangnya 90% laporan perubatan perlu disediakan dalm tempoh yang ditetapkan.