• Mengenai Kami
  • Visi, Misi, Objektif

Visi, Misi & Objektif

 

VISI


Perkhidmatan perubatan berkualiti untuk semua


MISI


Menyediakan perkhidmatan rawatan pemulihan, diagnostik, pencegahan dan promosi kesihatan yang berkesan dan berkualiti. Dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisma dan kerja berpasukan. Serta menghormati hak asasi pesakit.

 

OBJEKTIF


Mempertingkatkan mutu rawatan pesakit melalui perkhidmatan diagnostik, rawatan dan pemulihan yang cekap dan berkesan.