• Mengenai Kami
  • Visi, Misi, Objektif

Visi, Misi & Objektif

VISI


Pusat Kecermerlangan Perubatan


MISI


Melahirkan individu, keluarga dan masyarakat yang sihat melalui sistem kesihatan yang adil dan saksama, cekap dan mampu disedia dan diperolehi, berteknologi sesuai dan serasi pelanggan. Hospital ini akan mengutamakan kualiti, inovasi, promosi kesihatan, hormat kepada kemuliaan insan serta menggalakkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatan mutu kehidupan.

 

OBJEKTIF


1. Objektif Umum


Memberikan perkhidmatan diagnostik, rawatan, rehabilitasi dan pendidikan kesihatan yang berkualiti dan berkesan. Pesakit yang memerlukan rawatan yang tidak didapati di sini akan dirujuk ke hospital yang mempunyai rawatan tersebut. Semua pesakit akan dirawat dengan kemesraan, keikhlasan, dan penghormatan. Maruah pesakit sentiasa dijagai. Semua maklumat  pesakit akan dirahsiakan dan akan dikemukakan kepada pihak tertentu dengan keizinan pesakit atau mengikut kehendak undang-undang. Pesakit akan diberi penerangan berkenaan perawatan dan prosedur yang dicadangkan atau alternatifnya serta risiko yang terlibat. 


2. Objektif Khusus

 

Objektif-objektif unit adalah seperti berikut :


a. Rawatan Pesakit Dalam
   Pesakit yang dirawat sebagai pesakit dalam akan diperiksa oleh pegawai perubatan sekurang-kurangnya sekali sehari.


b. Rawatan Kecemasan
    Pesakit yang kritikal di Jabatan Kecemasan akan dirawat dengan segera.