• Perkhidmatan
  • Perkhidmatan Wanita & Kanak-Kanak
  • Jabatan Obstetrik & Ginekologi

Jabatan Obstetrik & Ginekologi

TEL : 05-2087383

CARTA ORGANISASI (Sedang Dikemaskini)

PENGENALAN

Jabatan Obstetrik & Ginekologi Hospital Raja Permaisuri Bainun menyediakan perkhidmatan Obstetrik dan Ginekologi secara sekunder dan tertiari. Perkhidmatan yang diberikan bukan hanya kepada penduduk lembah kinta secara khususnya tetapi juga kepada penduduk di Negeri Perak dan negeri – negeri sekelilingnya secara amnya

Selain memberikan rawatan kepakaran dalam rawatan Obstetrik & Ginekologi, jabatan ini juga memberikan rawatan subkepakaran dalam bidang Perubatan Maternal Fetal, Uro-Gineklogi, Perubatan Reproduktif dan Gine-Onkologi.

OBJEKTIF AM JABATAN

Menyediakan perkhidmatan rawatan Obstetrik dan Ginekologi termasuk subkepakaran bagi memastikan kejayaan kelahiran bayi dan keselamatan ibu – ibu bersalin, khususnya kes –kes obstetrik yang berisiko tinggi dan memulihkan pesakit – pesakit yang mengalami masalah sakit puan (ginekologi) bagi mencapai tahap kesihatan selaras dengan piawaian yang telah ditetapkan dengan mengambilkira keperluan gender.

PRESTASI UNIT 2010

Berkerjasama secara berpasukan untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, efisien, berkesan, prihatin dan suai-alam sekitar ‘environmentally friendly’.

PENCAPAIAN

Kemasukan Wad Obstetrik dan Kelahiran

PERKARA / TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
Jumlah Masuk Wad
11,188
11,992
12,153
12,263
10,193
Jumlah Kelahiran
9,079
9337
9441
9298
9151
Bed Occupancy Rate (%)
62.6
64.53
67.31%
62.6%
61.84
Average Length Of Stay (days)
2.2
1.84
1.6
1.6
1.56

KADAR KEMATIAN IBU

PERKARA / TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
Kematian Ibu di Hospital Ipoh
1
5
6
4
6
Maternal Mortality Rate/100,000 birth
11.0
53.55
63.55
43.02
65.56

KADAR KEMATIAN PERINATAL

PERKARA / TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
Jumlah
131
120
131
136
121
Crude PNMR
15
13
16.56
14.8
13.2

 

PERKARA / TAHUN
2006
2007
2008
2009
2010
 
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
Kelahiran Risiko Rendah
2038
22.4
2032
21.8
3174
33.6
2612
28.1
2472
27%
Kelahiran Risiko Tinggi
7041
77.6
7305
78.2
6267
66.4
6686
71.9
6679
73%
Jumlah
9079
100
9337
100
9441
100
9298
100
9151
100%