1 2 3 4 5PERMOHONAN PENAMBAHAN KATIL TIDAK RASMI DALAM SPP
Dimaklumkan borang permohonan penambahan katil tidak rasmi dalam Sistem Pengurusan Pesakit(SPP) boleh dimuat turun pada Borang Muat Turun folder Warga HRPB atau,klik pada:
BORANG PENAMBAHAN KATIL TIDAK RASMI DALAM SPP

PEKELILING TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA SELEPAS WAKTU PEJABAT BAGI PEGAWAI PERUBATAN
Pekeliling boleh dimuat turun dari Laman Web HRPB mulai sekarang. MEMO HEBAHAN

MOBILE WEB HRPB
Kini anda boleh melayari laman web rasmi Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh menerusi telefon bimbit atau PDA anda di http://hrpb.moh.gov.my


ARAHAN KESELAMATAN BIL.1/2013
Pematuhan Pemakaian Pas Pekerja/Kad Pengenalan Jabatan Bagi Semua Kakitangan HRPB, Ipoh dan Kakitangan Penyelenggaraan

Dimaklumkan, pentadbiran Hospital Raja Permaisuri Bainun akan menguatkuasakan pemakaian Pas Pekerja/Kad Pengenalan Jabatan bagi semua pegawai & Kakitangan HRPB, Ipoh. Penguatkuasaan turut melibatkan semua pekerja sokongan dibawah seliaan Edgenta Medi-Serve Sdn. Bhd dan pengawal keselamatan.


BORANG IR1.1
Format Incident Reporting (IR1.1) boleh dimuat turun dari Laman Web HRPB mulai sekarang. Borang


PERTUKARAN FORMAT BARU BORANG TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA
Tuan/Puan boleh muat turun pada Borang Muat Turun di Warga HRPB atau link dibawah:

Borang ELM1
Borang baru ELM2


Perniagaan

 

                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Print

Senarai Tugas Pegawai Aset Jabatan

Written by Pentadbir Web pada 31 May 2012. Di dalam bahagian Pengurusan Aset

SENARAI TUGAS PEGAWAI ASET JABATAN

1. Mendaftar semua aset yang diterima di Jabatan didaftarkan dalam tempoh dua (2) minggu

   dari tarikh pengesahan penerimaan aset dengan menggunakan dokumen berikut:-

    i.   Daftar Harta Modal KEW.PA 2

    ii.   Daftar Inventori KEW. PA 3

* Daftar asal dikemukakan ke Unit Perolehan & Pengurusan Aset untuk kelulusan Pengarah.

   Satu salinan daftar yang telah diluluskan akan dikembalikan ke Jabatan untuk simpanan.

2. Melabelkan semua aset di Jabatan di tempat yang mudah dilihat & sesuai pada aset

    berkenaan dengan label berikut :

     i.  No. Siri Pendaftaran

     ii. Tanda “Hak Kerajaan Malaysia”

3. Menyediakan senarai daftar induk aset di Jabatan dengan menggunakan dokumen berikut:-

    i.   Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA 4

   ii.   Senarai Daftar Inventori KEW.PA 5

4. Mengawal Buku Daftar pergerakan Harta Modal & Inventori KEW.PA6

5. Menyediakan senarai aset di Jabatan mengikut lokasi aset berkenaan ditempatkan menggunakan dokumen Senarai Aset Alih Kerajaan KEW.PA 7 dalam dua (2) salinan. Satu salinan dikemukakan kepada Unit Perolehan & Pengurusan Aset dan satu salinan di Jabatan.

6. Mengisi Borang Aduan Kerosakan KEW.PA9 jika aset mengalami kerosakan dan dihantar kepada Pegawai Aset

7. Menyediakan Rekod Senarai Aset Alih Kerajaan Yang Memerlukan Penyelengaraan KEW.PA13

8. Menyediakan Daftar Penyelenggaraan Harta Modal KEW.PA14

9. Menjalankan Pemeriksaan Aset di Jabatan yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

10. Menyediakan borang KEW.PA 17 bagi urusan pelupusan aset Jabatan.

11. Mengemukakan permohonan perpindahan lokasi aset kepada Unit Perolehan & Pengurusan Aset.

12. Menghadiri Mesyuarat JKPAK sebayak 4 kali setahun

Nota:

-Pegawai Penyelaras Aset Jab/ Unit/Wad diberi kuasa menyelaras segala Urusan Berhubung Pengurusan Asetdi peringkat PTJ

- Pegawai Penyelaras Aset Jab/ Unit/Wad perlu memberi kerjasama yang baik kepada PEGAWAI PEMERIKSA ASET apabila sesi pemeriksaan aset sedang berjalan.

INGAT: PENJAGAAN ASET ADALAH TANGGUNGJAWAB BERSAMA PENJAWAT AWAM

 

1 MALAYSIAINTANJABATAN KESIHATAN NEGERI PERAKJPAKERAJAAN NEGERI PERAKMAMPUMSCMY GOVERNMENTKEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIAMyHEALTHSPASPA PERAKCRC PERAK